WHAT IS
PATCO
POWER

เราคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในด้านเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรและการประมง ธุรกิจเครื่องตัดหญ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์เรือ และ เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมของประเทศไทย ความโดดเด่นที่ แตกต่างของ PATCO Power คือการเป็น Business Solution ด้านเครื่องยนต์และจักรกลรายใหญ่สุดของประเทศ ที่ให้คำแนะนำกลยุทธ์การลงทุน การออกแบบระบบให้แต่ละลูกค้าองค์กร โดยเฉพาะการบริการหลังการขาย ศูนย์ซ่อมและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีลูกค้าทั้งธุรกิจเครื่องยนต์งานเกษตร ธุรกิจสายการบิน โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐกองทัพ โรงพยาบาลและองค์กรอีกมากมายด้วยความคิดที่ว่า ทุกคนคือเพื่อนและคนในครอบครัวของเราเสมอ
- เครื่องยนต์เพื่องานอุตสาหกรรม
- เครื่องยนต์เรือ เกียร์เรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในเรือ
- ธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิต-ประกอบ โรงเจียร์คว้าน
- เครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ชนิดพิเศษต่างๆ

OUR TEAM
1. ดร.สืบวงษ์ สุขะมงคล
ประธานกรรมการบริหาร
2. คุณทองหล่อ สุขะมงคล
รองประธานกรรมการบริหาร
3. คุณสุขี สาชลสวัสดิ์วงศ์
กรรมการบริหารฝ่ายอุตสาหกรรม
4. คุณภาณุเดช ธรรมรักษา
กรรมการบริหารฝ่ายเรือ
5. คุณสรวุธ ต่อพงษ์พันธุ์
ผู้จัดการแผนกการเงิน
6. คุณนงพิสุทธิ์ พนมยงค์
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อต่างประเทศ
7. คุณสาคร กุมพล
ผู้จัดการแผนกบัญชี
8. คุณยุทธนา คงสวัสดิ์
ผู้จัดการแผนกขายเครื่องยนต์เรือ
9. คุณเสริมสุข ดิเรกศิลป์
ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สิน
10. คุณไพสาร สร้อยเงิน
ผู้จัดการแผนกผลิตประกอบ
11. คุณทรงกฤษณ์ อยู่ดี
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
12. คุณภูบดี ธรรมรักษา
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเรือ

13. คุณวันชัย บุญตาม
ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า

14. คุณนิพล ขุนอาจ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอุตสาหกรรม

15. คุณวรพล แก้วยิ่ง
ผู้จัดการแผนกขายและให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

16. คุณมาลี น้อยสุขเสริม
ผู้จัดการแผนกราชการ
17. คุณเกศรา พรแฟง
ผู้จัดการแผนกบุคคล
Generic placeholder image
Generic placeholder image
Generic placeholder image
OUR
PRODUCTS
สินค้าเกี่ยวกับเรือ
สินค้าอุตสาหกรรม และ เกษตรกรรม

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า LINDENBERG

เครื่องยนต์เรือดีเซล IVECO (FPT)

เกียร์เรือ TWIN DISC

น้ำมันเครื่อง CASTROL

อะไหล่สำรองครอบคลุมทุกรายการ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สำหรับอุตสาหกรรม

เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า

เครื่องตัดหญ้าล้อเข็น

รถตัดหญ้า

เครื่องยนต์อเนกประสงค์เบนซิน
OUR
SERVICES

กลุ่มบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรี (Patco Power) เราเชื่อเสมอว่าทุกสิ่งที่เราทำล้วนมีผลสำคัญต่อส่วนรวม เราจึงตั้งใจนำแต่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ ที่ได้คุณภาพที่สุดเป็นสำคัญ การบริการของเราไม่ได้จบลงแค่การขายสินค้า แต่เราเชื่อว่าคือจุดเริ่มต้นของสัมพันธภาพที่จะยาวนานไม่รู้จบตลอดไปตลอดกว่า 40 ปี เราจึงไม่หยุดนิ่ง พัฒนาคุณภาพของบุคลากรในทุกด้าน เพราะเรารู้ดีว่า ทุกคู่ค้าของเราต้องการผู้มีประสบการณ์สูงสุดเท่านั้นในการบริการ ให้คำปรึกษาวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการใช้เครื่องมือที่ดีที่สุด และเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เสมอเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ

ทีมซ่อมบำรุง พร้อมตลอด 24 ชม.
Generic placeholder image

อุปกรณ์พิเศษเฉพาะทาง
เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างแม่นยำ

Generic placeholder image

คลังอะไหล่ครบวงจร

Generic placeholder image

ฝึกอบรมพนักงานช่าง

OUR
WORKSHOPS
"สหการช่างกรุ๊ป" ได้เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ปีพ.ศ. 2507 ปัจจุบันมีถึง 7 สาขาเป็นโรงเจียร โรงคว้าน และซ่อมงานเครื่องจักรกล โดยช่างผู้ชำนาญผู้มากประสบการณ์กว่า 40 ปี

ทำเนียบสหการช่าง สาขาชลบุรี

สหพัฒนาการช่าง สาขาชลบุรี

สหการช่าง สาขาบางนา

สหการช่าง สาขากบินทร์บุรี

สหการช่าง สาขาสระแก้ว

สหการช่าง สาขาแปดริ้ว

สหการช่าง สาขาสอยดาว
OUR
CUSTOMERS
ธุรกิจประมงภายในและนอกน่านน้ำ
อู่ต่อเรือ
หน่วยงานรัฐบาล
บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด
สุทธิรีเฟอร์
สยามวาณิชย์
แพถนอมศักดิ์
แพชาติมงคล
กลุ่มเรือจงเจริญชัย
บริษัท เอเชี่ยน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท หะรินอู่ต่อเรือ จำกัด
บริษัท มาร์ซัน จำกัด
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ต่อเรือปราการกลการ
บริษัท ซันนาฟ จำกัด
บริษัท ซีทโบ๊ต จำกัด / บริษัท ซีท พัทยา จำกัด
บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด
บริษัท มหาชัยด๊อกยาร์ด จำกัด
บริษัท มิทส์ ดิสิชั่น จำกัด
บริษัท พี เอส พี มารีน จำกัด
บริษัท ซีเครสท์ มารีน จำกัด
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
กรมยุทธโยธาทหารบก
บริษัท พรลภัธ จำกัด โปรเจคกรมทหารช่าง ราชบุรี
กองบังคับการตำรวจน้ำ
กรมศุลกากร
กรมเจ้าท่า
กรมประมง
กรมป่าไม้
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมชลประทาน
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางอากาศ
โรงพยาบาล / มูลนิธิ / สถาบัน
โรงแรม / รีสอร์ท / สนามกอล์ฟ / ท่องเที่ยว
สำรองไฟฉุกเฉิน (เอกชน/รัฐวิสาหกิจ)
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ศูนย์มะเร็งชลบุรี
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลนครพนม
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)
มูลนิธิจำลองศรีเมือง
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ป่าตองพารากอน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต
อนันตบุรินทร์ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
โรงแรมเบตง จังหวัดยะลา
โรงแรมสะเดาพลาซ่า จังหวัดสงขลา
เบสท์ เวสเทิร์น พะงันบุรี รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สบาย รีสอร์ท พัทยา
ดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่
ริเวอร์แคว กรีนแวลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท เกาะสมุย
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด
บริษัท ซันนาฟ จำกัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท B.F.K.T จำกัด โครงการ HUTCH
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เทศบาลนครนายก
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
บริษัท อู่เชิดชัยอุตสาหกรรม จำกัด โครงการติดตั้งในรถ
บริษัท คราฟท์ จำกัด โครงการรถกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เครื่องปั๊มน้ำ /สูบน้ำดับเพลิง
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท รับเบอร์ พลาเนท จำกัด จังหวัดระยอง
บริษัท คราฟท์ จำกัด
บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฟอร์ส โซลูชั่น จำกัด จังหวัดนนทบุรี
บริษัท ริช ไรส์ จำกัด จังหวัดกรุงเทพฯ
CONTACT US
Pattanayon Chonburi Co., Ltd.
40 Moo 13 Bangna-Trad KM. 8 Rd. Bangkaew Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand.
Email : patcogrp@patco.co.th
+66(2) 316 6036-9, +66(2) 316 1518, +66(2) 316 1523-4
+66(2) 316 8408
  ©2013 Pattanayon Chonburi Co.,Ltd.