WHAT IS
PATCO
AGRO

เราคือผู้นำในธุรกิจต้นน้ำในด้านอาหารสัตว์ที่สำคัญของโลก เป็นผู้ค้าและนำเข้ากากถั่วเหลือง ข้าวโพด และวัตถุดิบในการเลี้ยงสัตว์ที่มีคู่ค้าเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ชั้นนำของประเทศ รวมทั้งผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ และมีเกียรติประวัติอันยาวนาน ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรอาหารสัตว์ของประเทศไทย

PATCO Agro เป็นสมาชิกกิติมาศักดิ์ของสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในด้านการค้า การผลิต และการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ของประเทศไทย

OUR TEAM
1. ดร. สืบวงษ์ สุขะมงคล ประธานกรรมการบริหาร
2. คุณสุจินต์ สุขะมงคล ผู้จัดการ
3. คุณสาคร กุมพล ผู้จัดการแผนกบัญชี
4. คุณวราภรณ์ เอกพงศ์ไพสิฐ เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี
5. คุณจุฑามาส สุขเจริญ หัวหน้าแผนกบัญชี
6. คุณสุภรณ์ จีนอนงต์ เจ้าหน้าที่แผนกการเงินอาวุโส
7. คุณศิวาพร กิจสวัสดิ์ เลขานุการประธานกรรมการบริหาร
Generic placeholder image
Generic placeholder image
Generic placeholder image
CONTACT US
Pattanayon Chonburi Co., Ltd.
40 Moo 13 Bangna-Trad KM. 8 Rd. Bangkaew Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand.
Email : patcogrp@patco.co.th
+66(2) 316 6036-9, +66(2) 316 1518, +66(2) 316 1523-4
+66(2) 316 8408
  ©2013 Pattanayon Chonburi Co.,Ltd.