OUR
HISTORYกลุ่มบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรี (Patco Group) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2508 ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางในเขตภาคพื้นตะวันออกของประเทศไทย จากธุรกิจการเกษตร การค้าพืชไร่ เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร ปศุสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ขยายตัวต่อเนื่องสู่ธุรกิจโรงเจียร์คว้าน เครื่องยนต์งานประมงและเครื่องยนต์เรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล เพื่ออุตสาหกรรมและเติบใหญ่อย่างมั่นคงไปสู่ธุรกิจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรี (Patco Group) ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการขนส่งทั้งทางบกและน้ำของไทยให้สู่มาตรฐานโลก มาหลายศตวรรษด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่ายของเครื่องยนต์ และเครื่องจักรกลด้านการขนส่งทางน้ำ ทางทะเล ทางบกจากผู้ผลิตระดับโลก ทั้งจากญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ทั้งมีบริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้าน การวางแผนการออกแบบ การเปรียบเทียบข้อมูลความคุ้มค่าการจัดหาสินเชื่อรวมถึงการวางแผนบริการติดตั้งและ

บริการหลังการขายให้กับองค์กรเอกชนและหน่งานของรัฐทั่วประเทศ จนกล่าวได้ว่า กลุ่มบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรี (Patco Group) ได้สร้างชื่อว่าเป็นผู้ผลิตประกอบเครื่องตัดหญ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในอันดับต้นๆของเมืองไทยที่ได้มาตราฐานระดับโลก โดยได้รับการยอมรับในฝีมือการทำงานและการผลิตมาอย่างยาวนาน

จากการเติบตอย่างก้าวกระโดด ของ กลุ่มบริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี (Patco Group) จึงได้ก้าวเข้ามาเป็นรายแรกในการบุกเบิกตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคตะวันออก ตั้งแต่ สมุทรปราการ ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา ที่มีจำนวนพื้นที่และจำนวนบ้านมากกว่า 15 โครงการ ด้วยผลงานและคุณภาพมากกว่า 20 ปี


เส้นทางจากจุดเริ่มต้นในนามบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรี ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในนาม Patco Group ด้วยนโยบายที่ยึดหลักความซื่อสัตย์เที่ยงธรรมต่อคู่ค้าของเราในทุกด้าน

 

OUR GROUP

กลุ่มบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรี (Patco Group) ดูแลจัดการด้วยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ และสั่งสมความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่มาอย่างยาวนานจนเป็น มากกว่ามืออาชีพแต่คือผู้รู้จริงในธุรกิจที่เราทำทั้ง 3 สาขาได้แก่

PATCO Power ธุรกิจเครื่องตัดหญ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์เรือและเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม

PATCO Agro ธุรกิจวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

PATCO Property ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมลฑลและตะวันออกของประเทศไทย

วันนี้เราคือองค์กรที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยเป้าหมายสูงสุดของเรา คือการส่งมอบความสุขให้กับโลกใบนี้ ด้วยนโยบายส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา ด้วยความซื่อสัตย์เที่ยงธรรม โดยพัฒนาพนักงานในองค์กรของเรา ไปสู่องค์กรแห่งความสุข

OUR
TEAM

กลุ่มบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรี (Patco Group)
คือ องค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)

ที่ประกอบไปด้วย พนักงานที่ทำงานอย่างมีความสุข และส่งมอบความสุขไปสู่ลูกค้าที่มีค่าของเรา เพราะเราเชื่อเสมอว่าการที่ทุกองค์ประกอบมีความสุขไปด้วยกัน คือการไปได้ไกลของธุรกิจอย่างยั่งยืน

Happy Teamwork : การให้ความเคารพต่อคุณค่าของพนักงานทุกคนและเน้นวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน ให้กำลังใจกันและกันของทีมงาน
Happy Money : การให้ผลตอบแทนอย่างเที่ยงธรรมต่อพนักงาน การให้พนักงานเห็นคุณค่าของการเก็บออมและมีวินัยทางการเงิน การควบคุมบริหารการเงินของธุรกิจอย่างรัดกุมและโปร่งใส
Happy Body : การส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายที่ดีทั้งการจัดกิจกรรมออกกำลังกายตรวจสุขภาพพนักงาน กิจกรรมกีฬาสี เพื่อสุขภาพและความสามัคคี
Happy Soul : การจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมทั้งการบริจาค การบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นภัยพิบัติ และที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมร่วมกัน

1. ดร.วิจิตรา สุขะมงคล
ประธานกรรมการ

2. ดร.สืบวงษ์ สุขะมงคล
ประธานกรรมการบริหาร

3. คุณทองหล่อ สุขะมงคล
รองประธานกรรมการบริหาร

4. ดร.นวณัฐ สุขะมงคล
รองประธานกรรมการบริหาร

5. คุณเกศศิริ สุขะมงคล
กรรมการบริหาร

6. คุณวรรณี สุขะมงคล
กรรมการบริหาร

 

OUR
GOAL
เราเชื่อว่า ทุกคนสามารถรับผิดชอบต่อโลกได้ ด้วยการทำพันธกิจของตัวเองให้ดีที่สุดอย่างมีจรรยาบรรณ Patco Group จึงให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดของธุรกิจ ที่ต้องส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลที่แข็งแรงทนทาน บ้านพักอาศัยที่สวยงามและสุขสงบ อาหาร ที่ได้คุณภาพโภชนาการ รวมถึงการอบรมดูแลสวัสดิภาพของพนักงานของเราให้ดีที่สุด การมุ่งมั่นในหลายวิธีการนี้เพื่อจุดมุ่งหมายใหญ่ของเราคือเพื่อมอบสิ่งที่ดีสู่โลก

OUR
PHILOSOPHY
เราเชื่อว่า Patco จะสามารถไปถึงเป้าหมายเมื่อองค์กรดำเนินไปตามหลักปรัชญาของเรา

Possibility
    เราเห็นปัญหาคือโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนา
Action
    เราจะไม่หลีกเหลี่ยงปัญหาด้วยการเริ่มทำทันที
Team
    เรารับผิดชอบกับตัวเองและองค์กรของเรา

Courage
    เรากล้าที่จะขอโทษและยกย่องผู้อื่น ไม่นินทา
Openness
    เราซื่อสัตย์ในสิ่งที่เราพูด
Power
    เราเต็มเปี่ยมกับความสุขในการทำงาน

OUR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งดีสู่โลกในหลายวิธีการ Patco Group จึงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคม ทั้งการบริจาคทรัพย์ และการสิ่งของให้กับพื้นที่ห่างไกลที่ขาดปัจจัยในด้านต่างๆ การช่วยเหลือสังคมในยามเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอาทิ

บริจาคเครื่องกระตุ้นหัวใจ

บริจาคเครื่องกระตุ้นหัวใจ
PATCO Power บริจาคเครื่องกระตุ้นหัวใจให้กับ โรงพยาบาลมหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2556

สร้างพระประธานทองคำ วัดสะพาน

สร้างพระประธานทองคำ วัดสะพาน
ร่วมบุญสรา้งพระประธานทองคำ หน้าตักกวา้ง 33 น้ิว ประดิษฐาน ณ วัดสะพาน พระโขนง กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555

ร่วมบริจาคโลหิต

ร่วมบริจาคโลหิต
ให้สภากาชาดไทย ปี 2554

ร่วมแจกอาหารช่วยเหลืออุทกภัย

ร่วมแจกอาหารช่วยเหลืออุทกภัย
ณ ศูนย์อพยพ จ.ชลบุรี ปี 2554

บริจาคนมกล่องให้แก่เด็กนักเรียน

บริจาคนมกล่องให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดสุคันธลีลาราม จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการปลูกป่ารอบบ้านพ่อ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60

โครงการปลูกป่ารอบบ้านพ่อ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60
ณ อุทยานแห่งชาติแก่นกระจาน (ป่าละอู) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553

OUR PRIDES
เนื่องจากประกอบคุณงามความดีให้กับวัดในพระพุทธศาสนา มูลนิธิสภากาชาดไทย และหน่วยงานราชการต่างๆ

เนื่องจากประกอบคุณงามความดีให้กับวัดในพระพุทธศาสนา มูลนิธิสภากาชาดไทย และหน่วยงานราชการต่างๆ
คุณวิจิตรา สุขะมงคล ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือแพทโก้ ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ชั้น 1 ชื่อ“ปฐมดิเรกคุณาภรณ์” จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นสิริมงคลแด่วงศ์ตระกูลสืบไป

คุณทองหล่อ สุขะมงคล รองประธานกรรมการบริหาร ได้รับเกียรติจากกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ สภาธุรกิจไทย-จีน

คุณทองหล่อ สุขะมงคล รองประธานกรรมการบริหาร ได้รับเกียรติจากกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ สภาธุรกิจไทย-จีน
เข้ารับรางวัลนักธุรกิจรุ่นใหม่ดีเด่นในอาเซียน - จีน OUTSTANDING ASEAN-CHINA YOUNG ENTREPRENEUR AWARD ในวันที่ 12-15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยประเทศสมาชิกรวม 11 ประเทศประกอบด้วยประเทศไทย ,มาเลเซีย , ฟิลิปปินส์ , อินโดนีเซีย , สิงคโปร์ , บรูไน , ลาว , กัมพูชา , เวียดนาม , เมียนมาร์ และประเทศจีน ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

คุณทองหล่อ สุขะมงคล รองประธานกรรมการบริหาร ได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คุณทองหล่อ สุขะมงคล รองประธานกรรมการบริหาร ได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
คุณทองหล่อ สุขะมงคล รองประธานกรรมการบริหาร ได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงาน \"พลังแห่งจรรยาบรรณ” (THE POWER OF ETHICS) พร้อมทั้งเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการรับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2558 จากหอการค้าไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558

CONTACT US
Pattanayon Chonburi Co., Ltd.
40 Moo 13 Bangna-Trad KM. 8 Rd. Bangkaew Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand.
Email : patcogrp@patco.co.th
+66(2) 316 6036-9, +66(2) 316 1518, +66(2) 316 1523-4
+66(2) 316 8408
  ©2013 Pattanayon Chonburi Co.,Ltd.